Jums dirba profesionalai
IT sistemos, tyrimai, modeliai
Daugiau apie paslaugas

Apie įmonę

Kas mes esame ir ką mes darome

UAB "Getweb" įmonė dirba informacinių technologijų rinkoje nuo 2008 m. Įmonės specialistai įgyvendina aukštos kokybės įvairaus tipo IT projektus, atlieka tyrimus IT srityje. Pagrindinės įmonės specializacijos - informacinių sistemų kūrimas, biometrinių ir intelektinių technologijų taikymas, Informacinių technologijų ir programavimo algoritmų tyrimai, modelių ir metodikų kūrimas vaizdų apdorojimo, neuroninių tinklų, sensorių, biometrijos srityse.

Kuriame individualias sistemas, skirtas optimizuoti procesus, užtikrinti kokybišką komunikaciją ir atlikti specifines užduotis. Konsultuojame ir vykdome darbus mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityse, rengiame galimybių studijas.

Didelė patirtis IT sferoje leidžia parinkti kiekvienai sistemai tinkamas technologijas, garantuoti kuriamų sistemų patikimumą bei saugumą. Gilios algoritmų, duomenų struktūrų ir programavimo žinios suteikia galimybę lengvai pereiti prie įvairių technologijų. Dalyvavimas mokslinėje veikloje skatina nuolat tobulėti, todėl galime pasiūlyti novatoriškus IT sprendimus.

Stipriausi Lietuvoje 2011-2022
European Business Masters

Paslaugos

Mūsų teikiamos paslaugos

 • IT konsultacijos, analitika, mokymai.
 • Modelių ir metodikų kūrimas vaizdų apdorojimo, dirbtinių neuroninių tinklų, sensorių, biometrijos srityse.
 • Bendradarbiavimas su laboratorijomis, metodikų sudarymas, duomenų analizė ir interpretavimas.
 • Programavimo paslaugos (Java, Python, PHP, JavaScript, C, C++, C#, .NET ir kt.).
 • Duomenų bazių projektavimo ir administravimo paslaugos (MySQL, MSSQL, Firebase, Oracle, PostgreSQL, MongoDB ir kt.).
 • Interneto svetainių kūrimas naudojant karkasus (Laravel, Django, CakePHP, Symfony, React, Vue.js, Angular ir kt.).
 • Turinio valdymo sistemų diegimas (Wordpress, October ir kt.).
 • Interneto parduotuvių kūrimas (naudojame savo sistemą, parašytą su Laravel karkasu; modifikuojame pagal kliento pageidavimus)
 • El. komercijos sprendimai
 • Mobiliųjų aplikacijų kūrimas (Android, iOS).
 • Kompiuterinių žaidimų kūrimas (Unity, Phaser ir kt.).
 • Didžiųjų duomenų (Big Data) analizė (Hadoop, Spark ir kt).
 • Sistemų integravimas ir optimizavimas.
 • UX/UI dizainas.
 • Virtualių serverių nuoma.
 • Skaitmeninė rinkodara (raktinių žodžių analizė, SEO auditas, Google Ads, Facebook, Youtube, Gmail reklama).

Mokymai

Mūsų siūlomi IT mokymai

UAB "Getweb" darbuotojai turi didelę IT mokymų patirtį - tiek dėsto paskaitas universituose, tiek veda mokymus privačiame sektoriuje.

Siūlome šiuos mokymus:

 • Python programavimas
 • Java programavimas
 • .NET platforma
 • Objektinis programavimas
 • Mobiliųjų aplikacijų programavimas
 • JavaScript programavimas (Node.js, React, Vue, Angular ir kt.)
 • Interneto programavimas (HTML, CSS, Bootstrap, PHP, Laravel framework ir kt.)
 • Informacinių sistemų testavimas ir priežiūra
 • Dirbtiniai neuroniniai tinklai
 • Duomenų bazės
 • Dideli duomenys
 • ir kt.*

*Galime paruošti individualius mokymus pagal jūsų pasirinktą IT sritį.

Projektai

Mūsų sėkmingai įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami projektai

UAB "Getweb" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą

UAB "Getweb" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0135 "Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms informacinių (kompiuterinių) sistemų/technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose". Bendra projekto vertė – 18.787,78 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB "Getweb" dirba informacinių technologijų rinkoje ir veikia IT sistemų ir internetinių svetainių kūrimo, priežiūros ir palaikymo srityje. Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas verslo procesų valdymui skirtų IT sistemų plėtojimui. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti IT ir verslo procesų valdymo paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios savo nuostatomis skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su informacinių (kompiuterinių) sistemų/technologijų kūrimu ir diegimu bei informacijos apdorojimu.

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; klasteriais), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių: (a) informacinės ir ryšių technologijos; (b) kibernetinis saugumas; (c) e. valdysenos sistema; (d) dirbtinio intelekto sprendiniai (e) automatizavimas; (f) informacinių išteklių ir duomenų saugos technologijos; (g) didžiųjų duomenų apdorojimo technologijos; (h) atvirųjų duomenų paslaugos ir pan. Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis subjektas reikalingas bendrai veiklai vystyti, t. y. kurti paslaugas, produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.

Kaip telkiantis veiksnys bendradarbiauti partneriams bus pareiškėjo projektinė MTEPI iniciatyva, kuri būtų orientuotas į MTEPI veiklų plėtojimą, siekiant (a) tirti kibernetinės saugos sprendinių metodus ir priemones; (b) kurti ir diegti e. saugos modelius; (c) tirti ir kurti veiksmingas dokumentų, klientų ryšių ir procesų saugos valdymo technologijas; (d) tirti ir kurti duomenų virtualizavimo, debesų kompiuterijos, skaitmeninės medijos technologijas, orientuotas į duomenų saugos procesų modeliavimą, optimizavimą ir automatizavimą ir pan.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį Pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

2201-2020 ES fondų investijų veiksmų programa

Įgyvendinamas projektas "UAB "Getweb" specialistų kompetencijų ugdymas"

UAB "Getweb" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą "UAB "Getweb" specialistų kompetencijų ugdymas", Nr. 09.4.3-ESFA-T-847-01-0006. Bendra projekto vertė – 37.084,99 Eur. iš kurių 25.959,49 Eur. sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Investicijos projekto įgyvendinimui suteiktos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 "Inostažuotė".

UAB "GetWeb" dirba informacinių technologijų rinkoje ir veikia IT sistemų ir internetinių produktų kūrimo, priežiūros ir palaikymo srityje. Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas verslo procesų valdymui skirtų IT sistemų plėtojimu. Šiuo metu IT sektorius yra labai dinamiškas, šiame sektoriuje nuolatos yra kuriami įvairūs inovatyvūs sprendimai. Siekiant išlikti konkurencingais rinkoje, įmonė privalo nuolatos sekti naujas IT sektoriaus tendencijas, analizuoti klientų poreikius ir kurti naujas ir inovatyvias paslaugas bei produktus.

Įmonė turi savo plėtros strategiją, kurioje yra numačiusi naujų produktų kūrimą - tai yra Smart kontraktai. Šis produktas yra paremtas blockchain technologija. Taip pat įmonė planuoja blokchain technologiją įdiegti į jau esamus produktus (tokius kaip CRM programos ir pan.), taip juos paverčiant daug funkcionalesniais ir inovatyvesniais. Taip pat blockchain technolgiją ir jos naudojimo patirtį yra planuojama pritaikyti įmonės vykdomoje mokslinėje veikloje, projektuose. Kadangi įmonės specialistai neturi pakankamai reikiamų blockchain technologijos pritaikymo, diegimo kompetencijų, įmonė yra priversta arba atsisakyti kurti šia technologija paremtus sprendimus, arba įsigyti tokias paslaugas iš trečiųjų šalių, o tai yra neefetyvi ir pakankamai brangi alternatyva. Todėl yra būtina panaudoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti užsienio MTEPI įmonių patirtį ir mokymų pagalba perteikti tų įmonių turimas blockchain technologijų kompetencijas savo darbuotojams.

Šio projekto tikslas - padidinti 5 įmonės specialistų - programinės įrangos inžinierių gebėjimus ir kompetencijas dirbti su naujosiomis IT technologijomis (blockchain technologija) ir įgyti reikiamų profesinių įgūdžių užsienio įmonėje Vokietijoje. Vokietijos įmonė pasirinkta kaip didelę blockchain technologijos panaudojimo patirtį turinti kompanija, sukūrusi šia technologija paremtus sprendimus, būtent tokius, kokius planuoja kurti ir pareiškėjas. Pareiškėjo darbuotojai mokymų metu užsienio įmonėje, per 5 mokymų dienas bus supažindinti su pagrindinėmis blockchain technologijos ypatybėmis, jos adaptacija sukurtiems produktams, jos pritaikymu naujiems sprendimams kurti. Šios įgytos žinios leis darbuotojams ir tuo pačiu įmonei pradėti siūlyti rinkai naujus inovatyvius arba naujai adaptuotus IT produktus ir sprendimus bei taikyti juos mokslinėje veikloje ir projektuose.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2020 m. sausio 29 d.

2201-2020 ES fondų investijų veiksmų programa

Darbai

Mūsų atlikti darbai

UAB "Getweb" yra sukūrusi specializuotas sistemas, skirtas optimizuoti procesus, užtikrinti kokybišką komunikaciją ir atlikti specifines užduotis:
 • Verslo valdymo sistemų kūrimas.
 • Ryšių su klientais valdymo sistemų kūrimas.
 • Mokymo valdymo sistemų kūrimas.
 • Turinio valdymo sistemų kūrimas.
 • Logistikos valdymo sistemos kūrimas.
 • Mokslo žurnalų publikavimo sistemos kūrimas.
UAB "Getweb" turi didelę patirtį taikant biometrines ir intelektines technologijas:
 • Intelektinės praktinio mokymo informacinės sistemos kūrimas.
 • Statinių ir jų aplinkos darnios plėtros intelektinės studijų sistemos ir kompiuterinių mokymo sistemų (SADPISSKMS) kūrimas.
 • Intelektinės bibliotekos, studijų ir žinių įvertinimo (IBSŽĮ) sistemos kūrimas.
 • Intelektinio video filmo kūrimas.
 • Edukacinių, lietuvių kalbai skirtų, mokymo priemonių (edukacinės sistemos ir virtualios mokymosi aplinkos) kūrimas.
UAB "Getweb" atlieka mokslinių tyrimų ir technologinės plėtos paslaugas:
 • IT Sistemų projektavimo ir modeliavimo paslaugos.
 • Informacinių technologijų ir programavimo algoritmų tyrimai.
 • Modelių ir metodikų kūrimas vaizdų apdorojimo, neuroninių tinklų, sensorių, biometrijos srityse.

Kontaktai

Susisiekite su mumis jums patogiu būdu

Telefonas, faksas ir el. paštas
Telefonas: +370 52 862913 Faksas: +370 52 862914 El. paštas: info@getweb.lt
Adresas ir kodai
Adresas: Žalgirio g. 93, LT-08218, Vilnius Įmonės kodas: 301817570 PVM mokėtojo kodas: LT100005389314
Banko sąskaita
Sąskaitos numeris: LT277044060006463983 Banko pavadinimas: AB SEB bankas Banko kodas: 70440

 

Parašykite mums žinutę ir mes atsakysime jums kaip įmanoma greičiau