Jums dirba profesionalai
IT sistemos, tyrimai, modeliai
Daugiau apie paslaugas

Apie įmonę

Kas mes esame ir ką mes darome

UAB "Getweb" įmonė dirba informacinių technologijų rinkoje nuo 2008 m. Įmonės specialistai įgyvendina aukštos kokybės įvairaus tipo IT projektus, atlieka tyrimus IT srityje. Pagrindinės įmonės specializacijos - informacinių sistemų kūrimas, biometrinių ir intelektinių technologijų taikymas, Informacinių technologijų ir programavimo algoritmų tyrimai, modelių ir metodikų kūrimas vaizdų apdorojimo, neuroninių tinklų, sensorių, biometrijos srityse.

Kuriame individualias sistemas, skirtas optimizuoti procesus, užtikrinti kokybišką komunikaciją ir atlikti specifines užduotis. Konsultuojame ir vykdome darbus mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityse, rengiame galimybių studijas.

Didelė patirtis IT sferoje leidžia parinkti kiekvienai sistemai tinkamas technologijas, garantuoti kuriamų sistemų patikimumą bei saugumą. Gilios algoritmų, duomenų struktūrų ir programavimo žinios suteikia galimybę lengvai pereiti prie įvairių technologijų. Dalyvavimas mokslinėje veikloje skatina nuolat tobulėti, todėl galime pasiūlyti novatoriškus IT sprendimus.

Stipriaudi Lietuvoje 2011-2017

Paslaugos

Mūsų teikiamos paslaugos

 • IT konsultacijos, analitika, mokymai.
 • Modelių ir metodikų kūrimas vaizdų apdorojimo, dirbtinių neuroninių tinklų, sensorių, biometrijos srityse.
 • Programavimo paslaugos (Java, Python, PHP, JavaScript, C, C++, C#, Visual Basic .NET ir kt.).
 • Duomenų bazių projektavimo ir administravimo paslaugos (MySQL, MSSQL, Firebase, Oracle, PostgreSQL, MongoDB ir kt.).
 • Interneto svetainių kūrimas naudojant karkasus (Django, Laravel, CakePHP, Symfony, CodeIgniter, React, Vue.js, Angular ir kt.).
 • Turinio valdymo sistemų diegimas (October, Croogo, Wordpress ir kt.).
 • Mobiliųjų aplikacijų kūrimas (Android, iOS).
 • Kompiuterinių žaidimų kūrimas (Unity, Phaser ir kt.).
 • Didžiųjų duomenų (Big Data) analizė (Hadoop, Spark ir kt).
 • Sistemų integravimas ir optimizavimas.
 • UX/UI dizainas.

Projektai

Mūsų sėkmingai įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami projektai

UAB "Getweb" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą

UAB "Getweb" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0013 0183 "Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms informacinių (kompiuterinių) sistemų/technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose". Bendra projekto vertė – 19.697,41 Eur.

UAB "GetWeb" dirba informacinių technologijų rinkoje ir veikia IT sistemų bei Interneto projektų kūrimo, priežiūros ir palaikymo srityje. Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas verslo procesų valdymui skirtų IT sistemų plėtojimu. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti IT ir verslo procesų valdymo paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios savo nuostatomis skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su informacinių (kompiuterinių) sistemų, skirtų informacijai apie organizacijos išteklius kurti, apdoroti ir skleisti vartotojams, panaudojant debesų kompiuterijos technologijas bei duomenų virtualizavimo (valdymo) būdus, leidžiančius programai nuskaityti ir naudoti duomenis, neatsižvelgiant į jų formatą ir fizinę saugojimo vietą, srityse galimybes.

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; klasteriais), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių: (a) informacinės ir komunikacinės technologijos; (b) debesų kompiuterija; (c) duomenų virtualizavimas; (d) procesų skaitmenizavimas; (e) didelių duomenų sistemos; (f) gamybos ir procesų valdymas; (g) gamybos ir paslaugų technologijos; (h) 3D technologijos; ir pan.

Kaip telkiantis veiksnys bendradarbiauti partneriams bus pareiškėjo projektinė MTEPI iniciatyva, kuri būtų orientuotas į MTEPI veiklų plėtojimą, siekiant (a) tirti ir kurti veiksmingą verslo procesų simuliaciją ir valdymą; (b) tirti e. verslo paslaugų kokybės valdymą; (c) tirti ir kurti veiksmingą dokumentų, klientų ryšių ir procesų valdymą; (d) tirti ir kurti verslo valdymo procesų automatizavimo, optimizavimo technologijas; (e) tirti ir kurti duomenų virtualizavimo, debesų kompiuterijos, skaitmeninės medijos technologijas, orientuotas į verslo procesų ir virtualios infrastruktūros modeliavimą, optimizavimą ir automatizavimą; ir pan.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį Pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

2201-2020 ES fondų investijų veiksmų programa

Įgyvendinamas projektas "Galimybių studijų rengimo paslaugos dizainas"

UAB "Getweb" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0270 "Galimybių studijų rengimo paslaugos dizainas".

UAB "Getweb" konsultuoja ir vykdo darbus mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityse, rengia galimybių studijas. Galimybių studijų rengimui būtina išsiaiškinti kliento situaciją, poreikius ir lūkesčius. Siekiant klientams pateikti paprastesnį būdą užsakyti norimą paslaugą, pagerinti reikiamos informacijos pateikimo, pačios paslaugos teikimo procesą kuriame naują paslaugos dizainą. Klientai interneto svetainėje galės: atsakę į pateikiamus klausimynus pateikti reikiamą informaciją galimybių studijai paruošti, gauti komercinį pasiūlymą paslaugos teikimui, matyti kompetencijas atitinkančių konsultantų darbo kalendorių, užsisakyti paslaugą rezervuojant laisvą laiką, gauti su paslauga susijusius dokumentus.

Šio projekto metu keičiame paslaugos teikimo schemą, kad ji būtų ženkliai patogesnė galutiniam naudotojui. Nauja paslauga bus prieinama naudotojui interneto svetainėje. Paslauga taps prieinama platesnei tikslinių naudotojų grupei, įneš daugiau aiškumo, leis klientams efektyviau planuotis savo laiką.

Bendra projekto vertė – 19.900,00 Eur.

2201-2020 ES fondų investijų veiksmų programa

Darbai

Mūsų atlikti darbai

UAB "Getweb" yra sukūrusi specializuotas sistemas, skirtas optimizuoti procesus, užtikrinti kokybišką komunikaciją ir atlikti specifines užduotis:
 • Verslo valdymo sistemų kūrimas.
 • Ryšių su klientais valdymo sistemų kūrimas.
 • Mokymo valdymo sistemų kūrimas.
 • Turinio valdymo sistemų kūrimas.
 • Logistikos valdymo sistemos kūrimas.
 • Mokslo žurnalų publikavimo sistemos kūrimas.
UAB "Getweb" turi didelę patirtį taikant biometrines ir intelektines technologijas:
 • Intelektinės praktinio mokymo informacinės sistemos kūrimas.
 • Statinių ir jų aplinkos darnios plėtros intelektinės studijų sistemos ir kompiuterinių mokymo sistemų (SADPISSKMS) kūrimas.
 • Intelektinės bibliotekos, studijų ir žinių įvertinimo (IBSŽĮ) sistemos kūrimas.
 • Intelektinio video filmo kūrimas.
 • Edukacinių, lietuvių kalbai skirtų, mokymo priemonių (edukacinės sistemos ir virtualios mokymosi aplinkos) kūrimas.
UAB "Getweb" atlieka mokslinių tyrimų ir technologinės plėtos paslaugas:
 • IT Sistemų projektavimo ir modeliavimo paslaugos.
 • Informacinių technologijų ir programavimo algoritmų tyrimai.
 • Modelių ir metodikų kūrimas vaizdų apdorojimo, neuroninių tinklų, sensorių, biometrijos srityse.

Kontaktai

Susisiekite su mumis jums patogiu būdu

Telefonas, faksas ir el. paštas
Telefonas: +370 52 862913 Faksas: +370 52 862914 El. paštas: info@getweb.lt
Adresas ir kodai
Adresas: Žalgirio g. 93, LT-08218, Vilnius Įmonės kodas: 301817570 PVM mokėtojo kodas: 301817570
Banko sąskaita
Sąskaitos numeris: LT277044060006463983 Banko pavadinimas: AB SEB bankas Banko kodas: 70440

 

Parašykite mums žinutę ir mes atsakysime jums kaip įmanoma greičiau